Två synskadade flickor läser block med punktskrift och taktila figurer med djur

Punktskrift

Punktskrift är synskadades läs- och skriftspråk

Punktskrift är en taktil skrift som underlättar vardagen för personer med synnedsättning. Man kan använda punktskrift till allt möjligt: från att märka burkar och flaskor eller anteckna telefonnummer, till att läsa romaner och surfa på webben. Att läsa punktskrift är en färdighet som möjliggör ett självständigt liv och ökar möjligheterna till kommunikation, utbildning och nöje.

Punktskrift är ett komplett läs- och skriftspråk som läses med fingrarna, istället för ögonen. Ett enkelt sätt att lära sig hur olika punktskriftstecken ser ut, är att använda en äggkartong med plats för sex flörtkulor. 

Punktskrift finns på diverse ställen i den offentliga miljön, även om den tyvärr ännu inte blivit standard överallt. På hissknappar, handräcken på tågstationer och inne i tågvagnar kan platserna vara märkta med punkt. Dessutom har det blivit vanligare med informationstavlor med punktskrift och taktila kartor på flygplatser, tunnelbane- och tågstationer - och andra offentliga platser. Har du tur kan restaurangen du besöker erbjuda en meny i punktskrift. Läkemedel har punktskriftsmärkning och även ett fåtal livsmedelsförpackningar.

 1. Hur fungerar punktskrift?

  Punktskriften är en kännbar, taktil, skrift som man läser av med fingertopparna.

 2. Att skriva punktskrift

  Det finns flera sätt att skriva punktskrift.

 3. Syncentralerna och punktskrift

  SRF genomförde 2018 en enkätundersökning till landets syncentraler.

 4. SRF synliggör punktskriften

  Under 2020 har Synskadades Riksförbund en mängd aktiviteter för att stärka punktskriftens ställning.

 5. Samhällets ansvar?

  Tio punkter om punktskrift

 6. Informationsmaterial

  Du kan beställa olika informationsmaterial om punktskrift hos oss på Synskadades Riksförbund.

 7. Personliga berättelser

  Punktskriften betyder något särskilt för varje individ som använder den. Nya bidrag välkomnas. Mejla info@srf.nu

 8. Louis Braille - punktskriftens uppfinnare

  Den 4 januari uppmärksammas Punktskriftens dag på många håll i världen. Ungefär 1000 personer i Sverige använder sig av detta sätt att …

 9. Punktskriftsnämnden

  Punktskriftsnämnden är en statlig nämnd som ska se till att punktskrift och taktila bilder fortsätter användas och utvecklas.

 10. Lästips

  Böcker, tidningar och litteratur går att få på punktskrift.

 11. Hjälp oss påverka

  Visst är det konstigt att rätten till undervisning i och på punktskrift inte finns i skollagen här i Sverige?