Pojke sitter vid bord och läser punktskriftsbok

Punktskrift

Den 4 januari uppmärksammas Internationella Punktskriftsdagen. Punktskrift finns i böcker, tidskrifter, på läkemedelsförpackningar, hissknappar, bankomater, skyltar och på flera andra ställen i det offentliga rummet.

Punktskrift används också för att läsa vad som står på en datorskärm eller i användningen av smarta telefoner. Riksbankens sedelmått är ett bra exempel på punktskrift i vardagen.

Riksbankens sedelmått i braille för att ha koll på svenska sedlar.

Alla gravt synskadade och blinda ska kunna kommunicera med ett eget skriftspråk. Få som förlorar synen i vuxen ålder får en ordentlig utbildning i punktskrift. Att få lära sig punktskrift är ingen rättighet i svensk lag. Det är stor risk att den som förlorar synen även går miste om ett fungerande skriftspråk.

Punktskrift är upphöjda kännbara punkter som bildar tecken som läses med fingertopparna. Goda punktskriftsläsare läser åtminstone ungefär så fort som man pratar. De flesta punktskriftsläsare har lärt sig läsa som barn, men det är fullt möjligt att lära sig läsa rimligt bra som vuxen om man är envis. Vanligare bland vuxensynskadade är dock att man lär sig att läsa kortare meddelanden.

Länk till information om våra nybörjarkurser i punktskrift.

  1. Hur fungerar punktskrift?

    Punktskriften är en kännbar, taktil, skrift som man läser av med fingertopparna.

  2. Personliga berättelser

    Punktskriften betyder något särskilt för varje individ som använder den. Nya bidrag välkomnas. Mejla info@srf.nu

  3. Louis Braille - punktskriftens uppfinnare

    Den 4 januari uppmärksammas Punktskriftens dag på många håll i världen. Ungefär 1000 personer i Sverige använder sig av detta sätt att …