Dator med punktdisplay

Att skriva punktskrift

Det finns flera sätt att skriva punktskrift.

Ett sätt är att använda en punktskriftsmaskin. Den har en tangent för var och en av de sex punkterna. Man skriver en bokstav genom att samtidigt trycka ner tangenterna som finns i den ifrågavarande bokstaven.

Ett annat sätt är att använda en så kallad reglett. Den är liten och behändig att ha med sig, men det går långsammare att skriva med en sådan jämfört med en punkskriftsmaskin. En reglett består av två plattor, den övre med en ruta för varje punktskriftscell, den undre med gropar för varje punkt och den övre med motsvarande små hål. Pappret kläms fast mellan plattorna. Med ett stift skriver man bokstäverna punkt för punkt. När man är klar, tar man bort regletten och vänder på pappret. Man skriver således spegelvänt.

Det finns också punktskriftsskärmar till datorer och mobiler. Vissa modeller har minnesplatser, vilket gör att man kan föra anteckningar direkt i apparaten. På smarttelefoner kan man skriva punktskrift direkt på pekskärmen. Länk till mer information om punktskrift på skärm. 

Kom igång med punktskrift
Som synskadad kan du kan studiera punktskrift hos Synskadades Riksförbund. Även personer som blivit synskadade i vuxen ålder kan lära sig punktskrift, åldern spelar ingen roll. Genom träning får man upp fingerkänslan och kan inom ganska kort tid läsa ord och korta meningar.

Länk till information om våra nybörjarkurser i punktskrift.