Punktalfabetet

Hur fungerar punktskrift?

Punktskriften är en kännbar, taktil, skrift som man läser av med fingertopparna.

En bokstav formas som en eller flera upphöjda punkter inom ett begränsat utrymme, kallat en punktskriftscell. Den utgörs av en fyrkant med sex punkter, två i bredd och tre i höjd. Punkterna i cellen är numrerade uppifrån och ned, från ett till tre i vänstra raden och från fyra till sex i den högra raden. Dessa sex punkter räcker för att skriva alla bokstäver, siffror och skiljetecken som finns i det svenska språket.

Punktskriften är systematiskt uppbyggd. De första tio bokstäverna i alfabetet är grunden till hela systemet. Det lönar sig därför att börja med att lära sig dem utantill. De är utformade på så vis att de enkelt kan urskiljas från varandra med hjälp av fingertopparna.

Utifrån tecknen för bokstäverna a till j skapas tecknen för k till t respektive u till z. Våra särskilda svenska bokstäver följer dock inte denna ordning. Siffrorna 1 till 0 bildas genom att ett särskilt siffertecken skrivs före de tio första bokstäverna i alfabetet.

Bokstäver i all ära, men utan skiljetecken kan man inte skriva en fullständig mening. Punktskriften följer svenska skrivregler. I och med att radlängden är kortare kommer bindestrecket oftare till användning i punktskrift.

För att börja en mening med stor bokstav eller skriva ett namn med stor bokstav så behövs ett förtecken som är punkt 6.

En siffra bildas genom att kombinera siffertecknet med någon av alfabetets tio första bokstäver. Bokstäverna a-i motsvarar siffrorna 1-9 och bokstaven j motsvarar 0.

Det finns ett stenografisystem, ett system för fonetisk (språkljud) skrift, ett för matematik och naturvetenskap samt ett system för datapunktskrift. Detta används när personen läser och skriver punktskrift på en punktskriftsskärm kopplad till datorn. Det finns också ett system för musiknoter i punktskrift. Men man måste lära sig noterna utantill, om man spelar ett instrument. Det går naturligtvis inte att läsa noterna med händerna samtidigt som man spelar på sitt instrument. Men sjunga efter noter går bra.

Punktskriftscellen är i stort sett lika stor över hela världen, bara små skillnader kan finnas mellan olika länder. I Sverige har sexpunktscellen följande mått: Avståndet mellan punkterna i cellen är både i höjd- och sidled cirka 2,5 mm.