Närbild på en kvinnas båda händer som läser punktskrift. På ena handens ringfinger bär kvinnan en ring.

Lästips

Böcker, tidningar och litteratur går att få på punktskrift.

Hos Myndigheten för tillgängliga medier MTM tillhandahålls punktskriftsböcker,  punktskriftstidningar, högskolelitteratur, taktila bilder och kartor samt spel. I MTM:s digitala bibliotek legimus.se finns alla punktskriftsböcker som MTM producerar eller köper in, även böcker under produktion visas. Länk till MTMs webbplats.

Vill du ha studielitteratur till studiecirkel eller folkhögskolekurser på punktskrift kan du kontakta SRF Folkbildning. Vi har via Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, regeringens uppdrag att producera studiematerial till synskadade och personer med dövblindhet som är deltagare i statsbidragsfinansierade studiecirklar och till elever vid folkhögskolor. Länk till SRF Folkbildning.