Punktskriftsnämnden

Punktskriftsnämnden är en statlig nämnd som ska se till att punktskrift och taktila bilder fortsätter användas och utvecklas.

I nämnden finns forskare, representanter från ett antal myndigheter och från Synskadades Riksförbund. Punktskriftsnämnden ansvarar för att riktlinjer för den svenska punktskriften hålls aktuella och deltar i flera internationella samarbeten. Vill du veta mer kan du besöka deras webbplats: https://www.mtm.se/punktskriftsnamnden/