SRF synliggör punktskriften

Under 2020 har Synskadades Riksförbund en mängd aktiviteter för att stärka punktskriftens ställning.

Vi kommer bland annat att:

Uppvakta utbildningsministern tillsammans med Unga med synnedsättning om att rätten till punktskrift ska skrivas in i skollagen.

Uppvakta socialdepartementet för en lagstiftning om att det ska finnas tillgång till syn- och hörselinstruktörer eller motsvarande stöd i alla kommuner.

Tillsammans med Unga med synnedsättning ta fram en modell för en kort förberedande kurs om eftergymnasiala studier.

Få arbetssökande synskadade att upptäcka att kunskap i punktskrift med modern teknik kan underlätta i arbetssökandet och därmed få ett arbete.

Göra studielitteratur tillgänglig.

Radio SRF ska göra flera relevanta inslag och program om punktskrift.

Genomföra en punktskriftshelg där både barn och föräldrar kan lära sig punktskrift på ett lekfullt sätt utan krav.

Ta fram handbok/material i att lära barn punktskrift.

Erbjuda påbyggnadskurser runt om i landet som heter ”Punktskrift och teknik”. Kurserna är fokuserade på att exempelvis använda punkttangentbord till både dator som Ifon och padda.

Erbjuda en veckoslutskurs med praktiska övningar för att införliva punktskriften i konsten och därmed attrahera än fler att lära sig punktskrift.

Genomföra våra årliga grundkurserna i punktskrift samt grundkurs i musiknoter med en påbyggnadskurs.

Erbjuda alla landets syncentraler att komma ut till dem med olika föreläsningar för att öka samarbetet till gagn för alla synskadade.

Producera en eller flera kortfilmer för sociala medier där exempelvis seende inte kan tillgodogöra sig information på grund av att allt är på punktskrift.