Tydlig tryckt text

De flesta av landets synskadade kan läsa stor - minst 12 punkter - och tydlig text.

Tänk särskilt på att kontrasten mellan textens svärta och bakgrunden är tillräckligt stor och att bokstäverna inte ligger på ett flimmer av till exempel bilder eller tonplattor. Använd inte heller glättat papper.

Här nedan kan du ladda ner dokumentet Text som fler kan läsa som ger sig tips och råd på hur du bäst utformar din text.

Text som fler kan läsa [pdf]
Text som fler kan läsa [word]