Ledsagning

I många kommuner finns det någon form av ledsagarservice, det vill säga du kan få sällskap och guidning på skogspromenaden eller inköpsrundan.

Hur mycket ledsagning du får och till vilka ändamål skiftar från kommun till kommun. Vissa kommuner omger också ledsagningen med krångliga byråkratiska ansökningsbestämmelser som gör den svår att använda.

På en del håll samarbetar kommunen med frivilligorganisationer.

Via sidan Informationsmaterial kan du ladda ner ett informationsblad om att ledsaga synskadade.

Det finns en särskilt tjänst för ledsagning på stationer.