Barn som dansar till en man som spelar gitarr.

Att ha ett barn med synnedsättning

Här kan du finna information och annat som är bra att veta som förälder till ett barn med synnedsättning.

Materialet kan vara värdefullt för så väl föräldrar som andra närstående till barnet.

Här är ett dokument på temat, framtaget av Synskadades Riksförbund.

  1. Det här gör SRF för barn och föräldrar

  2. Lagar och rättigheter

  3. Jobb och skola