Jobb och skola

  1. Att arbeta

    Personer med synnedsättning arbetar inom en rad olika yrken och etablerar sig inom allt fler branscher.

  2. Att hitta sommarjobb

    Inom vissa arbetsplatser finns särskilda kvoter avsedda för personer med funktionsnedsättning. Detta gäller även sommarjobb.

  3. Utbildning

    En förutsättning för att barn och elever med synnedsättningar ska ha tillgång till en likvärdig undervisning är en tillgänglig skolmilj…