Samtalsmaterial

Vill du ha ett samtalsmaterial att använda vid träffar med föräldrar?

Samtalsmaterialet kan användas som ett inspirationsmaterial vid korta träffar eller vid en studiecirkel.

Om du vill veta mer om det kostnadsfria materialet, hör av dig till:

Cecilia Ekstrand, Barn-, utbildnings- och rehabiliteringsfrågor 
Telefon: 08-39 91 19
E-mail: cecilia.ekstrand@srf.nu