Vita käppens dag

Den 15 oktober varje år uppmärksammas Vita käppens dag. Vänligen visa respekt för den vita käppen. Vita käppen är det bästa hjälpmedlet för att undvika hinder och för att visa omgivningen att användaren har en synnedsättning.

Affisch för den vita käppen De blindas dag 1967

På Vita käppens dag pekar Synskadades Riksförbund på företeelser i samhället vi tycker behöver rättas till. Exempelvis att det behövs ett övergångsställe med ticksignal.
Eller att det behövs personlig service och inte bara automater med otillgängliga skärmar. Eller att det behövs hållplatsutrop på bussarna.

I Sverige kom den Vita käppens dag att introduceras i samband med det årligen i oktober återkommande evenemanget De blindas Dag.

I samband med ett möte med Europakommittén av De Blindas Världsråd år 1965 antogs en resolution om den vita käppen.

Resolutiones fyra punkter

Den vita käppen skall vara det enda trafikskyddsmärket för blinda.

Den vita käppen skall vara förbehållen endast blinda och synsvaga.

Varje lands blindorganisation skall på lämpligt sätt informera allmänheten om den vita käppen och om så finnes lämpligt anordna den Vita käppens dag.

Varje lands blindorganisation skall också informera blinda om den vita käppen samt instruera i dess användning.

Genom den här resolutionen blev det tidigare trafikskyddsmärket, en gul armbindel med svarta prickar runtom, inaktuellt.

Armbindeln hade heller aldrig helt slagit igenom i Sverige. Symbolen lever dock kvar på vägskyltar vid övergångsställen med ticksignaler där man veta att flera personer med synnedsättning passerar.

Vad som sker på din ort på Vita käppens dag bestäms av Synskadades Riksförbunds lokalförening.