Färdtjänstlagen

Personer som har svårt att ta sig fram med vanliga färdmedel kan få rätt att använda färdtjänst. Färdtjänst utförs oftast med taxi men det kan också göras på annat sätt.

Rätten till färdtjänst regleras i Färdtjänstlagen från 1997.

Enligt färdtjänstlagen är det kommunen som bestämmer både vem som har rätt till färdtjänst och vilken kvalitet färdtjänsten ska ha, om inte kommunen har överlåtit detta på den regionala kollektivtrafikmyndigheten.

Generositeten och kvaliteten varierar stort mellan olika delar av landet, och har generellt sett blivit sämre sedan 1990.

I Sverige finns ungefär 400.000 färdtjänstberättigade.