FN-konventionen

I december 2006 antog FN en ny konvention om mänskliga rättigheter för människor med funktionsnedsättning.

Syftet var inte att ge oss nya rättigheter utan att tydliggöra vad redan befintliga rättigheter innebär för människor med funktionsnedsättningar. Den lägger även fast samhällets ansvar för våra rättigheter och tydliggör handikapprörelsens rätt att vara delaktig i beslutsfattande och hur konventionen efterlevs.

FN-konventionen kan läsas här.

Sverige har ratificerat konventionen vilket innebär att den nu är juridiskt bindande. Det innebär i sin tur att alla Sveriges lagar, förordningar och annan nationell normering ska stämma med de krav som konvention ställer. Detsamma gäller hur lagarna tillämpas. Annars begår Sverige ett konventionsbrott.

Använd konventionen!

I och med att Riksdagen har antagit konventionen blir den också ett starkt redskap för oss att använda i vårt intressepolitiska arbete. 

SRF, HSO, Forum Kvinnor med funktionshinder och Svenska kommittén för Rehabilitation International har tagit fram ett studiematerial där du kan få fler tips om hur du använder konventionen i ditt arbete. Studiematerialet kan laddas ner här.

FN-konventionen om rättigheter för människor med funktionsnedsättning finns här.