En person sitter vid en bärbar dator. På skärmen syns Försäkringskassans webbplats.
Nu gäller de första kraven i Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Lagen om tillgänglig webb

Många nya webbplatser måste vara tillgängliga, bland annat för personer med synnedsättning.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service började gälla den 1 januari 2019. Den innehåller flera lagkrav som införs successivt, och syftar till att webbplatser och digitala lösningar ska kunna användas av alla människor.
Tillgänglighet ur ett synskadeperspektiv innebär helt enkelt att din webbsida ska fungera att surfa på även om för spersoner med synnedsättning.

Checklista för tillgänglig webbplats:

 • Beskriv alltid bilder i form av alt-texter. Fokusera på sådant som är betydelsebärande.
 • Ha tydliga kontraster – det går att mäta om kraven för kontrast uppfylls.
 • Undvik att placera text i bilder.
 • Märk alltid rubriker: <h1> för nivå 1, <h2> för nivå 2 och så vidare.
 • Alla objekt på webbplatsen måste gå att aktivera med hjälp av ett tangentbord – inte minst kryssrutor, där man ska ge sitt samtycke eller godkänna villkor.
 • Använd WAI-ARIA på webbplatsen för att underlätta överblick och navigering.
 • Undvik bild- och ljudcaptchar där man ska tala om att man är en människa och inte en robot.

Checklistan är grundläggande. Vill du läsa mer ingående om vad som krävs för att göra din webbplats tillgänglig går du in på Diggs sajt Webbriktlinjer.se.
Om du har frågor om tillgänglighet för personer med synnedsättning välkommen att ringa eller mejla till Henrik Götesson tel: 08-39 91 49 eller e-post henrik.gotesson@srf.nu

Tillgänglighetsredogörelse obligatoriskt

De webbsidor som omfattas av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, måste ha en så kallad tillgänglighetsredogörelse lättåtkomlig. Myndigheten för digital förvaltning, Digg, är tillsynsmyndighet och har tagit fram en sammanfattning och mall för vad en sådan ska innehålla

Fler krav i framtiden

Lagkraven införs successivt och börjar gälla vid olika tidpunkter beroende om det är en ny eller befintlig webbplats, eller en mobilapplikation (app). ”Befintlig webbplats” innebär webbplatser som offentliggjorts innan den 23 september 2018.
Dessa datum gäller för att leva upp till kraven:

 • Nya webbplatser: 23 september 2019.
 • Befintliga webbplatser: 23 september 2020.
 • Mobila applikationer, appar: 23 juni 2021.

Vilka omfattas av lagen?

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service omfattar:

 • Alla statliga och kommunala myndigheter.
 • Beslutande församlingar i kommuner och landsting (exempelvis kommunfullmäktige).
 • Offentligt styrda organ (i stort sett de flesta kommunala företag).
 • Privata aktörer som bedriver yrkesmässig verksamhet med offentlig finansiering inom skola, hälso- och sjukvård samt omsorg.
 • Enskilda utbildningsanordnare med examenstillstånd som får statsbidrag för ersättning för högskoleutbildning på grund- eller avancerad nivå, eller för utbildning på forskarnivå.

Möjlighet att anmäla

Om en hemsida trots allt brister i sin tillgänglighet kan du anmäla den. I första hand anmäler du till den som står bakom hemsidan, och i andra hand till Digg.

Extern länk: Anmälningstjänst hos Digg
Extern länk: Webbriktlinjer.se