Omvårdnadsbidrag

Föräldrar till ett barn med synnedsättning kan ansöka om omvårdnadsbidrag från Försäkringskassan.

Det går inte längre att ansöka om vårdbidrag. Du som inte har vårdbidrag sedan tidigare kan i stället ansöka om omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning. Det är nya ersättningar som ersätter vårdbidraget.

Om du har ett barn med funktionsnedsättning kan du få omvårdnadsbidrag. Bidraget baseras på den omvårdnad och tillsyn som ditt barn behöver utöver vad som är vanligt för barn i samma ålder utan funktionsnedsättning.

Du kan få omvårdnadsbidrag om

  • ditt barn har en funktionsnedsättning. En funktionsnedsättning kan vara medfödd eller till exempel bero på en sjukdom eller en skada.
  • du ger barnet omvårdnad och tillsyn till följd av funktionsnedsättningen i minst sex månader.
  • du är barnets förälder eller kan likställas med barnets förälder.
  • du och ditt barn är försäkrade i Sverige. Det är ni om ni bor här, men det finns några undantag från den regeln.

Läs mer på www.forsakringskassan.se