Socialstyrelsens föreskrifter om Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2008:20 om Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering ska barn och ungdomar som bedöms ha behov av samverkan erbjudas en namngiven personal som har att ansvara för den enskildes samordningsplan.

Kommuner och landsting ska gemensamt utforma rutiner för att samordning av habilitering och rehabilitering ska fungera för den enskilde. Värmlands län är ett av några län som har arbetat fram riktlinjer för samordning mellan landstinget och kommunerna. På Socialstyrelsens hemsida www.socialstyrelsen.se kan ni hitta mer information om samordningen.

Det är viktigt att ni föräldrar som känner att ni har behov av en samordnare för ert barn eller ungdom frågar efter detta när ni har kontakt med habiliteringen eller er kommun. Har ni goda exempel från er hemkommun så dela gärna med er av dem.