De nya mynten och sedlarna ligger utspridda.

Lathund till de nya mynten och sedlarna

Nu är alla de nya mynten och sedlarna i folks plånböcker. För att kunna hålla isär de olika valörerna har SRF utvecklat en lathund.

Mynt

  • 1-kronan: Har en helräfflad linje i kanten.
  • 2-kronan: Är delvis räfflad och delvis slät.
  • 5-kronan: Är slät.
  • 10-kronan: Är tyngre och har en större tjocklek.

För att känna räfflorna, dra kanten på respektive mynt mot din nagel.

Sedlar

Sedlarna är lika breda, men skiljer sig minimalt i längd. Riksbanken har tagit fram ett sedelmått för att personer som har nedsatt syn eller läser punktskrift ska kunna skilja de nya sedlarna åt. Det är ett litet plastkort, med vars hjälp brukaren kan mäta sedelns längd för att veta vilken valör den har. Om du lägger sedeln mot kortet, och viker den över kanten kan du avläsa i punktskrift vilken valör den har. Du som vill beställa ett gratis sedelmått kan mejla material@srf.nu.

Det finns också en app för android och iPhone. Den heter Kolla pengarna och ska kunna användas för att med mobiltelefonens hjälp skilja mellan sedelvalörer. Det finns lite olika uppfattningar kring hur pass bra eller dåligt denna app fungerar. SRF jobbar på att få till stånd en förbättrad app. Ett alternativ kan också vara appen Cashreader. För att kunna använda den fullt ut måste man betala en månadsavgift eller en engångsavgift som i sig är högre än månadsavgiften.

Inga godkännanden från SRF

Många synskadade och även andra upplever stora svårigheter med att skilja mellan olika myntvalörer och olika sedelvalörer. SRF får ofta frågan från medlemmar om vi har godkänt de nya pengarna och hur vi i så fall kan ha gjort det.

SRF godkänner aldrig några produkter. Däremot lyckades vi påverka utformningen av tvåkronans räfflade kant. Våra synpunkter beträffande kontraster fick vi inte gehör för.

Riksbankens sida om mynt

Genom att trycka på respektive valör och sedan gå till Fakta hittar du en beskrivning av respektive mynt. Den innehåller även information om myntets kännbara kant.

Riksbankens sida om sedlar

Denna sida innehåller inte någon information om kännbarhet, däremot om mått.