Netflix i röd text mot vit bakgrund.

Syntolkningen på Netflix

Netflix är en streamingtjänst för filmer och tv-serier. Bolaget gör många egna produktioner och syntolkar allt de själva står bakom. Dessutom köper de in syntolkningsspåren till ett antal filmer och serier.

Vi har testat olika sätt att använda Netflix. För mer information om hur du kan använda tjänsten, gå till Netflix hemsida.
Här följer en guide över hur du gör för att använda syntolkning på Netflix:

iOS-enhet eller en Apple TV

För svenska filmer som har syntolkning på svenska ska syntolkningen starta automatiskt om syntolkning är aktiverat under telefonens eller Apple TV:ns grundinställningar.
För engelska syntolkningar kan man behöva aktivera i Netflixappen för varje enskild film. Det är dock inte speciellt svårt.

iOS

Starta filmen så att videospelaren syns (telefonen är nu i liggande läge). Stoppa omedelbart filmen med två fingrar två gånger var som helst på skärmen. Dra med fingret neråt tills du hittar "Ljud". Rotorvalet ska här befinna sig i läget "justera värd". Det ställs normalt in automatiskt. Dubbeltryck och välj Syntolkning på engelska. Dubbeltryck igen. Gå till tidsreglaget genom att dra neråt. Dra åt vänster tills det visar 0 sekunder. Återuppta uppspelningen genom att trycka med två fingrar två gånger var som helst på skärmen.

Apple tv 4 (liknande för Apple tv 3)

Starta uppspelningen av klippet. Tryck omedelbart på spela/pausknappen (mellanslag om du använder ett tangentbord). Dra neråt tills du kommer till ljud. Tryck på styrplattans överdel (enter om du använder tangentbord eller dubbeltryck om du använder fjärkontrollappen i en iPhone eller iPad). Dra ner tills du kommer till syntolkning på engelska. Tryck på styrplattans överdel. Tryck på uppspelningsknappen för att återuppta uppspelningen.