SVT:s logotyp för uppläst text. En ljusgul bottenfärg med ett stort T och tre böjda streck ovan i svar.

Uppläst text

Efter ett långvarigt påverkansarbete från SRF och föreningen Unga med Synnedsättning (US) har det blivit betydligt enklare att ta del av SVT:s upplästa text för hela program och enstaka inslag på andra språk än svenska.

Det gäller än så länge tv-kanaler, dvs. det utbud som finns i de vanliga tv-sändningarna, linjär-tv:n, och som speglas i SVT Play. Det gäller inte efterhandstittning.

Tjänsten finns för iPhone, android och på webben samt i viss mån även i marknätet, alltså via vanliga tv-apparater. Eftersom direktsända kanaler inte finns i tv-appar (t.ex. Apple TV och Google TV) finns heller inte uppläst text för direktsända kanaler i dessa appar.

SRF kommer, tillsammans med SVT, att jobba vidare för att det ska bli ännu bättre och enklare. SVT har som mål att det även ska gå att få uppläst text vid efterhandstittning i SVT Play. SRF kommer också att jobba för att fler ska kunna se uppläst text direkt i den vanliga tv:n och för att det ska vara enkelt.

Komma i gång, för dig med iPhone och Android

För att komma i gång, välj fliken Kanaler bland flikarna längst ner i SVT Play-appen. Starta en kanal som sänder ett program på annat språk än svenska.

Vänta om det inte skulle finnas en sådan sändning för tillfället. Leta sedan upp knappen Hjälpmedel och undertexter i spelaren. Den visas i form av en pratbubbla med två streck i. för den som ser. Det fungerar på samma sätt som för syntolkning. Markera uppläst text.

Om du vill se bilden trycker du sedan på Stäng. Vill du växla mellan uppläst text och att inte ha texten uppläst kan dialogen med val för uppläst text vara öppen. Det skulle kunna vara praktiskt om du exempelvis vill höra engelska inslag i en nyhetssändning, men vill få uppläsning när det är på andra språk. Du kan använda airplay för iPhone för att strömma till Apple TV och därmed titta i en vanlig tv. Om du använder chromecast för att strömma till en tv måste du i dagsläget använda dig av webbtjänsten, se nedan, Utveckling för att det ska bli enklare att använda chromecast pågår dock.

SVT har nu en kategorisida för program med uppläst undertext: https://www.svtplay.se/genre/upplast-undertext

Vidare går det numera också att ta del av uppläst undertext via Apple tv, både för kanaler och efterhandstittning. Den som använder skärmläsare kan också slå på och av talet. Här görs valet på lite annat sätt än i mobilen och valet verkar tyvärr behöva göras varje gång.

  • Starta en uppspelning. Om du tittar på en kanal klickar du därefter två gånger så att listan över kanaler försvinner. Nu är du i spelaren.
  • VoiceOver säger troligen ”undertexter 1 av 2 markerad". Dra fingret åt höger tills VoiceOver säger "ljud 2 av 2 markerad".
  • Dra fingret nedåt. Fokus finns nu på möjlighet att stänga av starka ljud. Dra fingret åt vänster tills VoiceOver säger "ljud svenska". Dra fingret nedåt tills VoiceOver säger "uppläst undertext". Klicka. Nu ska den upplästa undertexten vara påslagen.

Komma i gång, på webben

Obs! Av tekniska skäl går det inte att använda webbtjänsten med Windows 7 och Internet Explorer. Vi rekommenderar istället att du som har skärmläsare använder en annan fri webbläsare. Mozilla Firefox fungerar bra. Om du vet att din skärmläsare stödjer Google Chrome går et också. Firefox har exakt samma kortkommandon och sätt att navigera på som Internet Explorer.

Spara följande länk som bokmärke i din webbläsare eller på annat sätt: https://www.svtplay.se/kanaler

  • Välj den kanal du vill titta på.
  • Sök efter knappen Inställningar. Tryck mellanslag.
  • Du ska nu se "Hjälpmedel Uppläst text" eller "Hjälpmedel av".
  • Det är så kallade radioknappar. Välj uppläst text.
  • Funktionen slås på automatiskt. Ditt val sparas i en så kallad cookie om du har cookies aktiverat i din webbläsare.
  • Du kan enkelt växla mellan att ha uppläst text på eller av.

Din röst är viktig för en bra utveckling av uppläst text

Eftersom dessa nya tjänster är under utveckling är både vi och SVT mycket angelägna om att få höra hur det fungerar för dig. Du kan skriva till Henrik Göteson på SRF, henrik.gotesson@srf.nu, och till svtplay@svt.se

Uppläst text hos SVT i marknätet

Tjänsten uppläst text tillhandahålls också via marknätet för den som inte är ansluten till ett kabel-tv-nät. Även vissa kabel-tv-operatörer tillhandahåller tjänsten. Under Inställningar, Tillgänglighet, ska "ljudbeskrivningar" väljas. För mer information hänvisar vi till SVT. De nås per telefon: 08-784 20 00, öppet klockan 14 till 22 dagligen förutom stora helgdagar.

I SVT:s kontaktforum finns också ett inlägg från SVT om hur du ser uppläst text i marknätet.

Uppläst text i TV4

TV4 tillhandahåller uppläst text med mänskligt tal för ett fåtal program via playtjänssten TV4-tolken. Konsultföretaget Funka har nyligen gjort en rapport åt Myndigheten för press radio och TV (MPRT) kring förutsättningarna att öka kraven på TV4 att tillhandahålla uppläst text.

Utifrån rapporten förordar myndigheten ökade krav. Lösningen som föreslås i rapporten är i grunden den samma som SVT:s lösning i marknätet. Dessutom föreslås en speciell mobilapp för uppläst text att införas på sikt. SRF har ingen information om att TV4 skulle vara i färd med att införa uppläst text i TV4 Play.

Kontakt hos SRF

Henrik Götesson på SRF, henrik.gotesson@srf.nu, 08-39 91 49.

Relaterat

SRF:s samlingssida om syntolkning

Här hittar du bland annat information om syntolkning i tv och på bio.