Illustration kvinna med röd page, grön tröja, rosa naglar och läppar tittar nära på sin smartphone

Om synskador

Här får du veta vad en synnedsättning egentligen är, och hitta uppgifter om hur personer med synnedsättning lever.

Det finns många olika sorts synskador. Här har vi listat de vanligaste ögonsjukdomarna - men det är egentligen mycket mer komplext än så.

Det är stor skillnad på att se litegrann och att inte se alls. En del ser bra i mörker men är mycket ljuskänsliga. Andra ser skarpt och tydligt men bara rakt fram. Åter andra kan se skarpt och tydligt men har svårt att tolka det de ser på grund av att synnerv och/eller hjärnans syncentrum är skadade.

Hur man ser är alltså individuellt. Det är också de anpassningar som behövs för att man ska kunna leva bra trots sin synskada.

Grovt sett 100.000 personer i Sverige ser tillräckligt dåligt för att vara inskrivna på syncentral.

  1. Vem är synskadad?

    En synskada har den som har svårigheter att läsa eller som har svårt att orientera sig med hjälp av synen. De flesta kan svagt skönja f…

  2. Möjliga orsaker till synnedsättning

    En synnedsättning innebär att man ser på sitt eget individuella och begränsade sätt. Med ett miljöfoto försöker vi visa hur det kan var…

  3. Synnedsättning hos barn och unga

    Fram till ungefär 2007 fanns det ett barnsynskaderegister i Lund med uppgifter om diagnoser hos 2000 barn med synnedsättning.

  4. Snabbfakta om synnedsättning i världen