Porträttbild leende blond femåring. Ligger ned med händerna bakom huvudet, orange mönstrad jacka.

Synnedsättning hos barn och unga

Fram till ungefär 2007 fanns det ett barnsynskaderegister i Lund med uppgifter om diagnoser hos 2000 barn med synnedsättning.

Barnsynskaderegistret var inte fullständigt, troligen saknades uppgifter från yttterligare 1000 barn och unga.

2007 var de vanligaste orsakerna till synnedsättning hos barn och unga upp till 19 år:

Läs mer om några av dessa diagnoser på S:t Eriks Ögonsjukhus  webbplats [extern sida]

Läs mer om dessa diagnoser på Socialstyrelsens webbplats Ovanliga diagnoser [extern sida]

Av de cirka 2000 registrerade barnen var 700 enbart synskadade, cirka 1300 hade ytterligare någon funktionsnedsättning. 700 hade ett rörelsehinder, cirka 850 hade en utvecklingsstörning.

Någon senare statistik finns inte samlad.