Möjliga orsaker till synnedsättning

En synnedsättning innebär att man ser på sitt eget individuella och begränsade sätt. Med ett miljöfoto försöker vi visa hur det kan vara att ha en viss sorts synskada.

Till varje bild finns också beskrivning, symtom, prognos, behandling och aktuell forskning.

Så här ser en fullt seende person:

Kvinna går på skogsstig

Så här uppfattar en person med diabetessynskada samma miljö:

Kvinna går på skogsstig, grå fläckar skymmer

Läs mer om synskador vid diabetes.

Med grå starr, katarakt, ser det ut så här:

Kvinna går på skogsstig, ett dis skymmer

Läs mer om grå starr, katarakt.
Läs mer om medfödd katarakt.

Med grön starr, glaukom, uppfattas världen så här:

Kvinna går på skogsstig, knappt något utom hon är synligt

Läs mer om grön starr/glaukom.
Läs mer om barnglaukom.

Med åldersförändringar i gula fläcken, makuladegeneration, uppfattas världen så här:

En skogsstig syns snett och vint, någon går där men syns knappast

Läs mer om makuladegeneration

Näthinneavlossning gör att man ser verkligheten så här:

Kvinna går på skogsstig, högra delen finns inte

Läs mer om näthinneavlossning

Retinitis pigmentosa, RP:

Kvinna går på skogsstig, knappt något utom hon syns

Läs mer om retinitis pigmentosa.

Med LHON, Lebers hereditära optikusneuropati, ser man så här:

En skogsstig syns men fokus är osynligt

Läs mer om LHON [extern sida, SRF:s branschförening LHON Eye Society].

CVI, cerebral vision impairment, eller hjärnsynskada, är numera den vanligaste diagnosen hos barn med synnedsättning.


 skogsväg starkt förvrängd men utan suddighet

Du kan läsa mer om CVI här.

Mer utförliga, och också mer fackspråkligt betonade, artiklar finns på