Barnglaukom

Faktagranskning: 
Överläkare Björn Svedbergh, Akademiska sjukhuset i Uppsala. April 2003.

Medfödd glaukom kallas även kongenitalt glaukom eller barnglaukom. Sjukdomen beror på att utvecklingen av avflödessystemet för ögats kammarvatten avstannat. Kammarvattnet börjar bildas under den sjätte graviditetsmånaden. Avflödesvägarna är täckta av en hinna som måste spricka upp för att avflödet av kammarvattnet ska fungera normalt. Vid medfödd glaukom spricker inte hinnan på ett normalt sätt. Följden blir att kammarvatten blir kvar i ögat och ögontrycket stiger. Det ökade ögontrycket leder till skador på synnerven. Storleken på ögat ökar och leder ofta till närsynthet. Om man inte behandlar sjukdomen leder den ofta till blindhet. Både medicinska och kirurgiska behandlingsmetoder är oftast nödvändiga. I Sverige upptäcks årligen fem till tio barn med medfödd glaukom, varav två tredjedelar är pojkar. Hos trefjärdedelar av barnen drabbas bägge ögonen.

Symptom

Prognos och behandling

Habilitering/rehabilitering

Forskning

  1. Forskning

  2. Habilitering och rehabilitering

  3. Prognos och behandling

  4. Symptom