CVI

Synnedsättning hos barn orsakas ofta av en hjärnsynskada (CVI, cerebral visual impairment) som innebär en oförmåga hos hjärnan att tolka det man ser. Ögats funktion kan vara helt normal.

Det saknas en specifik diagnoskod för hjärnsynskada i ICD-10. I stället brukar H53.8 ”Andra specificerade synrubbningar” användas, en diagnos som även kan inkludera andra synproblem.

Vanliga symptom vid CVI är svårighet att urskilja detaljer i en rörig bild, att bedöma avstånd, att känna igen ansikten, att urskilja former och svårighet att känna igen sig och orientera sig i omgivningen.

Hjärnsynskada har bedömts vara den vanligaste orsaken till synnedsättning hos barn. Det är vanligt (men inte obligat) att barn med CVI dessutom har någon form av neurologiskt betingad funktionsnedsättning pga en hjärnskada.

Diagnosen CVI ställs inte (men kan misstänkas) vid en sedvanlig ögonundersökning utan kräver speciella tester av utbildad personal. Ofta krävs en kombinerad psykologisk, neurologisk och pedagogisk utredning som komplement till ögonundersökningen för att ställa diagnosen CVI.

Webbplats om CVI (på engelska)

Så här kan en vy se ut för den som ser normalt:

Så här kan den se ut för den som har ett ögonfel:

Och så här kan den se ut, ungefär, för den som har cvi: