Glaukom

Faktagranskning Boel Bengtsson, universitetslektor, Institutionen för Kliniska Vetenskaper i Malmö, Oftalmologi, Lunds Universitet, mars 2017.

Vad är glaukom?

Glaukom, grön starr på svenska, är en ögonsjukdom som drabbar ögats synnerv och främst skadar det perifera seendet, synfältet.

Glaukom förekommer i olika former, den i särklass vanligaste är s.k. primärt öppenvinkelglaukom som utgör ca 90% av alla typer av glaukom. Förhöjt ögontryck ingår inte i sjukdomsdefinitionen, men är en riskfaktor för både utveckling och försämring av sjukdomen. Cirka 50% av alla med öppenvinkelglaukom har ett ögontryck inom statistiska normalgränser. Orsaken till öppenvinkelglaukom är inte känd.

Vi har idag god evidens för att ögontryckssänkande behandling är effektiv, dvs bromsar försämring av synfälten, både vid förhöjda och normala ögontrycksnivåer.  All idag tillgänglig behandling; ögondroppar, laser eller kirurgi, syftar åt att sänka ögontrycket. Trycksänkningens effekt bedöms genom att följa patienterna med synfältsundersökningar relativt ofta, gärna 5-6 undersökningar under de första två åren efter diagnos. Patienter med stabila eller mycket lätta förändringar av synfältet har tillräcklig behandling, medan de som försämras kräver mer behandling.

Endast förhöjt ögontryck, utan andra tecken på glaukom, är betydligt vanligare än glaukom och behöver som regel inte behandlas såvida ögontrycket inte är kraftigt förhöjt.

Trångvinkelglaukom är en annan typ av glaukom som är vanligare bland ostasiater än hos individer av europeisk härkomst. Vid denna typ av glaukom kan ögontrycket stiga snabbt och ge symptom som smärta, illamående och suddig syn, som hävs när tryckattacken behandlas. Risken för synnerv och synfältsskador är stor om inte attacken hävs relativt snabbt. Trångvinkelglaukom orsakas av anatomiska hinder som hindrar kammarvätskan att passerarut ur ögat.

Prognosen är oftast god för dessa båda typer av glaukom, även om sjukdomen inte kan botas. De flesta behåller relativt god syn livet ut. Livslång trycksänkande behandling är nödvändigt för att bromsa förloppet av synfältsförsämring vid öppenvinkelglaukom. Vid trångvinkelglaukom kan en operation förhindra en upprepning av akut tryckattack. 

  1. Orsak och förebyggande åtgärder

  2. Prognos och behandling