Kvinna brunt hår ögonundersökning, lampa lyser i ögat

Vad är glaukom?

Faktagranskad maj 2022.

Glaukom är en ögonsjukdom som skadar synnerven och påverkar synfältet. Sjukdomen ökar med åldern och vid 75 års ålder räknar man med att ungefär 5 procent av befolkningen i Sverige har glaukom.

Orsakerna till varför sjukdomen uppstår är inte helt klarlagda. Största riskfaktorn för att utveckla glaukom är ett förhöjt ögontryck. Men glaukom förekommer även vid normala eller låga ögontryck. Det finns också personer som har ett förhöjt ögontryck utan att någonsin utveckla glaukomsjukdomen. Det brukar man kalla okulär hypertension.

Kammarvattnet är en genomskinlig vätska i ögat. Vätskan behövs bland annat för att ge näring till ögat och för att forsla bort avfallsprodukter från ögat. Balansen mellan tillflödet och avflödet av vätskan bestämmer ögats tryck. Vid glaukom sitter felet på avflödessidan. Försvårat avflöde gör att ögontrycket stiger.

Vid glaukom förstörs näthinnans nervtrådar från syncellerna (tappar och stavar). Dessa nervtrådar kan liknas vid kablar som löper samman i synnerven, och om de inte fungerar når synintrycken från ögat inte fram till hjärnan. I områden där nervtrådarna är förstörda får man ett bortfall i synfältet. De skador ögat får försvinner inte, utan kvarstår. Fortskrider sjukdomen blir bortfallen större och kan till slut leda till blindhet, även om det är relativt ovanligt.  

Det går inte att bota glaukom, men det går att bromsa förloppet. Därför är det viktigt att upptäcka sjukdomen tidigt, få behandling och fortsätta regelbundna kontroller hos ögonläkare.

Det finns flera olika sorters glaukom. Vanligaste är att skilja mellan glaukom med öppen kammarvinkel (öppenvinkelglaukom) och trång eller helt stängd kammarvinkel (trångvinkelglaukom).

Öppenvinkelglaukom

Kroniskt öppenvinkelglaukom är den vanligaste formen av glaukom och den form vi oftast menar när vi talar om glaukom i vårt land. Sjukdomen ger i tidiga stadier sällan några symtom. Många med glaukom upptäcks hos optiker vid glasögonbyte eller hälsoundersökning.

Trångvinkelglaukom

Trångvinkelglaukom är en ovanlig form av glaukom hos personer av europeiskt ursprung, men är vanlig i andra delar av världen. Den orsakas av en trång eller helt stängd kammarvinkel. Om avflödet av kammarvätska ut ur ögat helt blockeras stiger ögontrycket snabbt till mycket höga nivåer. Det medför att patienten får allvarliga akuta symtom och därför snabbt behöver uppsöka sjukvården. Denna variant kallas ”akut glaukom” och missas sällan. Symtom vid akut glaukom kan vara:

 • Stark smärta i ögat
  • Rött öga
 • Suddig syn
  • Illamående och kräkningar
  • Förstorad pupill
 • Det förekommer att personen ser färgade ringar runt ljuskällor, särskilt tidigt i förloppet
 1. Orsak och förebyggande åtgärder

 2. Prognos och behandling