Orsak och förebyggande åtgärder

Glaukom orsakas troligen av många olika faktorer. En stark riskfaktor är ett stigande ögontryck. Förutom förhöjt ögontryck finns ett antal andra riskfaktorer. Bland dessa märks:

  • Högre ålder: ju högre ålder, desto större risk
  • Ärftlighet: om syskon och/eller föräldrar har glaukom
  • Härkomst: särskilt om afrikanskt ursprung
  • Exfoliationer (en proteinutfällning på linsens främre yta)

Eftersom öppenvinkelglaukom i tidiga stadier har få eller inga symtom är det viktigt att vara uppmärksam och söka hjälp om man tror att något inte står rätt till, särskilt för den som har riskfaktorer.

Glaukom är vanligare i vissa familjer vilket tyder på att det finns en ärftlig komponent. Om man har syskon eller föräldrar med glaukom kan det vara lämpligt att undersöka sina ögon med regelbundna intervall från cirka 50 års ålder. Om släktingarna fått glaukom i unga år finns anledning att låta sig undersökas tidigare. Kontrollerna bör ske hos sjukvårdsinrättning eller annan instans med tillräcklig medicinsk kompetens som förutom att mäta ögontryck har möjlighet att utföra synfältsundersökning och/eller bedömning av synnerven.

Rehabilitering

Rehabilitering för att kunna leva som andra är avgörande, om sjukdomen leder till synnedsättning. Målet är att alla ska kunna bestämma över sitt eget liv. Vid mer omfattande skador skrivs remiss till syncentralen som har ögonläkare, optiker, synpedagog och erbjuder olika hjälpmedel och rehabilitering.

Vidare ger samhället stöd åt personer med funktionsnedsättning. Graden av funktionshinder avgör vilken typ av stöd och service man är berättigad till. Kommunen ansvarar för stöd som kan underlätta vardagen, som till exempel ledsagning och hemtjänst. Regionen ansvarar för hälso- och sjukvård, samt rehabilitering och hjälpmedel. Försäkringskassan handlägger och beviljar ekonomiskt stöd för den i arbetsför ålder.

Forskning

Svensk glaukomforskning är och har länge varit framgångsrik och omfattande. Den bedrivs inom flera olika områden och på många ställen. I Sverige genomfördes till exempel den stora studie som bevisade att behandling av glaukom lönar sig (EMGT, Early Manifest Glaucoma Trial). Just nu pågår en stor studie för att se om blindhet kan förhindras om personer med glaukom tidigt får mycket intensiv medicinsk behandling i stället för den gängse stegvisa upptrappningsbehandlingen. En annan studie vill undersöka om B-vitamin i hög dos kan förhindra sjukdomsutvecklingen. Vidare pågår flera studier av kirurgisk teknik. Forskning som bidrar till att kartlägga uppkomstmekanismer är ständigt aktuella, liksom forskning om metoder och metodutveckling.

Glaukom kallas också för grön starr. Det är en term som gärna undviks, bland annat därför uttrycket ofta leder till att grå starr och glaukom blandas ihop.