Katarakt

Faktagranskning klinikchef docent Charlotta Zetterström, 
Sankt Eriks Ögonsjukhus, Stockholm, mars 2003.

Vad är katarakt?

Grå starr, eller katarakt som är den medicinska termen, är en grumling av ögats lins. I de svåra fallen kan man med blotta ögat se att pupillen är grå. Linsen är den del av ögat som fokuserar ljus och ger klara, skarpa bilder. Linsen är innesluten i en kapsel. När gamla celler dör så stannar de kvar inne i kapseln och linsen grumlas.

För de flesta är grå starr en naturlig åldringsprocess som oftast drabbar bägge ögonen. Det är den vanligaste orsaken till nedsatt syn hos personer över 55 år. Grå starr kan även orsakas av skador, viss medicinering och andra sjukdomar, som till exempel diabetes. När sjukdomen försämrat synen så mycket att det dagliga livet försvåras är en gråstarrsoperation aktuell.

År 2002 utfördes cirka 80 000 gråstarrsoperationer. Den stadiga ökningen av antalet opererade har ännu inte mattats av. Det är landets vanligaste operation och redan dagen efter ingreppet märks synförbättringen.

Symtom

Prognos och behandling

Orsak och förebyggande åtgärder. Forskning

  1. Orsak och förebyggande åtgärder. Forskning

  2. Prognos och behandling

  3. Symptom