Orsak och förebyggande åtgärder. Forskning

  • Orsakerna till grå starr är oftast okända. En lättare grumling av linsen är normalt när man blir äldre. Linsgrumlingen vid grå starr är däremot så stor att den försämrar synen.
  • Långvarig kortisonbehandling kan orsaka grumling av linsen. Oftast handlar det om behandling av svåra sjukdomar som inte blir bättre utan kortison.
  • Linsgrumling kan orsakas av skador på ögat och om man utsätter ögat för mycket ultraviolett ljus från solen.
  • Sjukdomar som diabetes och kronisk irit, det vill säga regnbågshinneinflammation, kan orsaka grå starr.
  • Rökning, vitaminbrist och undernäring kan leda till grå starr.
  • Grå starr är i sällsynta fall ärftligt.

Forskning

Forskning bedrivs inom flera olika områden. Ett av dessa är utveckling av nya linser som ska ge förbättrad synskärpa och minska risken för komplikationer efter gråstarrsoperation. Många forskar även om orsaken till grå starr.

På bland annat Sankt Eriks Ögonsjukhus i Stockholm finns en forskargrupp som specialiserat sig på hur den ultravioletta strålningen från solen skadar ögats lins och ger upphov till grå starr. Man har bland annat sett att E-vitamin kan skydda linsen hos råttor från ultraviolett strålningsskada. De har även sett att unga försöksdjur är mer känsliga för ultraviolett strålning och att ultraviolett strålning orsakar olika sorts grå starr beroende på djurets ålder.

Det är därför viktigt att man redan som barn skyddar sina ögon mot solen genom att använda godkända solglasögon. En forskargrupp i USA har sett ett samband mellan övervikt och ökad risk för grå starr. Genom forskning hoppas man kunna förbättra dagens behandling och förstå vad som orsakar grå starr så att man kan förhindra dess uppkomst.