Symptom

Eftersom ljuset måste passera genom linsen för att nå näthinnan, är synnedsättning det vanligaste symtomet på grå starr. Grå starr i ögats lins förvrider och grumlar synintrycken.

  • Det blir svårare att se detaljer och man kan bli mer närsynt och får svårare att uppfatta kontraster.
  • Ljuskänsligheten ökar, man blir lätt bländad och det blir svårare att se utomhus än inomhus, speciellt soliga dagar.
  • Mörkerseendet försämras.
  • Man förnimmer ofta ringar runt ljuskällor och får dubbelseende.
  • Försämring av färgseendet.
  • Båda ögonen kan vara påverkade, men vanligast är att det ena ögat är sämre än det andra, vilket kan leda till problem med avståndsbedömning.

Grå starr orsakar inte smärta, röda ögon, irritation och är heller ingen hinna som växer på ögat.