Makuladegeneration

Gula fläcken är den mest centrala delen av ögats näthinna. Där ligger tapparna, som svarar för färgsinnet, tätt packade och det är det enda ställe där man ser riktigt skarpt.

Makuladegeneration, åldersförändringar i gula fläcken, innebär att det finns sjukliga förändringar i gula fläcken på näthinnan. Dessa förändringar kan leda till synnedsättning. Det tar oftast flera år innan synförsämringen börjar märkas.

Åldersförändringar i gula fläcken är den vanligaste orsaken till uttalad synnedsättning hos personer över 60 år och den blir vanligare ju äldre vi blir. Ungefär trettio procent av alla personer över 70 år har sjukdomen i någon form.

Två typer makuladegeneration

Förändringarna i gula fläcken kan delas in i två typer, en torr form och en våt form.

Den torra formen är den vanligaste. Torr typ har cirka 85 procent av de som får sjukdomen. Då sker synförsämringen ofta långsamt och leder mycket sällan till svår synskada.

Den våta formen drabbar cirka 10-15 procent. Den uppträder plötsligt och kan ge allvarlig synnedsättning. Den våta formen orsakas av att det bildas nya blodkärl under gula fläcken. De nybildade blodkärlen läcker ut vätska, blöder lätt och orsakar svullnad under gula fläcken. Om gula fläcken är svullen en längre tid bildas ett ärr där och ett stort antal synceller dör, vilket leder till synskada.
Makuladegeneration leder aldrig till blindhet utan ledsynen blir kvar.

Symtom, prognos och behandling

Orsak, förebyggande åtgärder och rehabilitering

Forskning

  1. Forskning

  2. Orsak, förebyggande åtgärder och rehabilitering

  3. Symtom, prognos och behandling