Medfödd katarakt

Faktagranskning klinikchef, docent Charlotta Zetterström, 
Sankt Eriks Ögonsjukhus, Stockholm, mars 2003.

Medfödd grå starr eller katarakt kan vara ärftlig. Barn som föds med grå starr på båda ögonen kan inte utveckla sin syn. Om barnet har mycket grå starr på ena ögat kan synen på det ögat inte utvecklas.

Symptom

Under de två första månaderna i ett barns liv är synintrycken extremt viktiga. Det är därför av stor betydelse att grå starren upptäcks så fort som möjligt.

  • Ibland kan man se att pupillen är grå.
  • Ett annat tecken är att barnet har svårt att fixera blicken, vilket ett nyfött barn bör kunna under korta stunder.
  • Om ärftlig grå starr finns i släkten bör barnet undersökas extra noggrant av en ögonläkare.

Orsak

Linsen bildas mycket tidigt under fosterstadiet. Om mamman blir sjuk tidigt under graviditeten eller om barnet råkar ut för någon sjukdom så kan det födas med grå starr. Röda hund hos mamman under graviditeten kan leda till att barnet föds med grå starr och hörselskada.

Behandling, forskning

  1. Behandling, forskning