Näthinneavlossning

Faktagranskat av Anders Kvanta, professor på S:t Eriks ögonsjukhus, 2017


Vad är näthinneavlossning?

Näthinneavlossning är precis vad namnet säger - näthinnan lossnar från sitt underlag, ögats innervägg. Hela näthinnan kan lossna eller bara en liten del. Om man inte får tillbaka näthinnan på rätt plats inom några veckor kommer ögat att bli blint.

Symtom

När näthinnan lossnar uppkommer det en svart skugga som motsvarar det avlossade området. Skuggans storlek ökar långsamt och om det når centrum av synfältet förloras synskärpan - det går inte att läsa med det ögat. Innan avlossningen sker upplever ofta de som fått näthinneavlossning ljusblixtar i synfältet eller så ser de rörliga mörka slingor. Om hela näthinnan lossnar blir ögat blint.

Prognos och behandling, Orsak och förebyggande åtgärder

Rehabilitering, forskning

  1. Rehabilitering, forskning

  2. Prognos och behandling, Orsak och förebyggande åtgärder