Retinitis pigmentosa

Vad är Retinitis pigmentosa?

Retinitis pigmentosa, RP är ett samlingsnamn på ett hundratal ärftliga ögonsjukdomar som skadar ögats näthinna. Sjukdomen och graden av synnedsättning varierar avsevärt mellan olika familjer men också inom samma familj. Det finns mellan 3000 till 4000 personer med ärftlig näthinnesjukdom i Sverige. RP är den vanligaste orsaken till grav synskada i yrkesverksam ålder.

Symtom

Prognos och behandling

Orsaker, förebyggande åtgärder, rehabilitering

Forskning

Länk till SRF:s branschorganisation RP-föreningens webbplats.

  1. Forskning

  2. Orsaker, förebyggande åtgärder, rehabilitering

  3. Prognos och behandling

  4. Symtom