Illustration kvinna med röd page, grön tröja, rosa naglar och läppar tittar nära på sin smartphone

Vem är synskadad?

En synskada har den som har svårigheter att läsa eller som har svårt att orientera sig med hjälp av synen. De flesta kan svagt skönja färger och föremål eller ser med ett väldigt begränsat synfält. Andra har svårigheter när det är mörkt eller när solens strålar lyster starkt.

Lässvårigheter kan vara mer eller mindre grava. En majoritet, uppskattningsvis 85 procent av alla synskadade, är äldre och har användbara synrester. De kan läsa tryckta texter om texten är tillräckligt stor. God kontrast och bra layout ökar läsbarheten. Resterande 15 procent har så pass nedsatt syn att de behöver använda hjälpmedel av något slag – läsa punktskrift, lyssna på inläst material eller syntetiskt tal på dator.

Gränsen mellan grava och lindriga synskador är flytande. Många kan läsa korta tryckta meddelanden men använder andra medier för längre texter.

Exakt hur många som är synskadade är oklart. Delvis är det en definitionsfråga. Socialstyrelsen räknar med 120.000. Omkring 100.000 finns inskrivna vid någon av landets syncentraler och har rätt att låna talböcker. Runt 25.000 personer har CD-spelare som bidragsberättigat hjälpmedel. Drygt 5.000 personer prenumererar på daglig taltidning (november 2017).

Det finns ungefär 3000 barn och ungdomar med synskador. Över hälften har förutom synnedsättningen ytterligare funktionsnedsättningar. Läs mer om barns synskador här.