Tips till dig som ser

Nu och då möter du som är seende en person med synnedsättning. Det kan handla om allt från ett snabbt möte vid ett övergångsställe till en arbetsrelation. Här tipsar vi vad du som allmänhet kan tänka på när du möter oss.

En illustrerad mun med hjärtan som frågar "kan jag hjälpa till?"

  1. Att inkludera personer med synnedsättning

  2. Att ledsaga

    Sättet att ledsaga en person är i grund densamma i olika miljöer som kan vara mycket skiftande. Vid speciella tillfällen som fjällvandr…

  3. Föreläsare med synnedsättning