Berätta vad du ser

I vardagliga situationer riskerar personer med synnedsättning gå miste om relevant information. Du som seende kan genom att beskriva värdefulla detaljer inkludera en person med synnedsättning i det rum ni befinner er i. Vad en person med synnedsättning behöver för stöd är individuellt, lika så situationen ni befinner er i.

Våga fråga hur mycket personen ser

I ett samspel mellan en fullt seende person och en person med en synnedsättning är det viktigt att vi förstår varandras förutsättningar. Det finns många respektfulla sätt att fråga en person med synnedsättning hur mycket den ser. 

I mötesrummet eller på föreläsningen

  • Berätta vem som kommer in i rummet eller går ut ur rummet.
  • Kör en "namnrunda" innan mötet så att personen vet vilka som är i rummet.
  • Se till att information blir tillgängligt. Berätta till exempel vad bilderna i powerpointpresentationen föreställer.

På restaurangen

  • Fråga om personen vill ha hjälp med att läsa menyn.
  • Tala om var på tallriken maten ligger. Använd gärna "klock-metoden" och säg till exempel att potatisen ligger klockan tre.

På gatan

  • Hälsa med namn om personen inte känner igen dig.

Frågor och svar om syntolkning

  1. Att syntolka vid resor

    Syntolkning är att med ord beskriva sådant som syns men inte hörs. Det kan vara miljöer, personer, gester, blickar, händelser, relation…