Genom att göra text tillgänglig

Även vanliga texter kan läsas av synsvaga men kan kräva särskild övning och särskilda hjälpmedel.

Synliga budskap i text och bild är en grundsten för både kultur och politik. Både vi synskadade och andra grupper med lässvårigheter blir lätt utanför då vi har svårt att ta del av sådan information.

Kom ihåg att vi synskadade har samma intressen som andra. Många blir synskadade sent i livet och ändrar inte intressen för det. De budskap som görs tillgängliga för oss synskadade ska inte begränsas varken till område eller omfång.

Med eller utan synrester

Lässvårigheterna kan vara större eller mindre. En majoritet synskadade - uppskattningsvis 75 procent - är äldre och har användbara synrester. De kan läsa tryckta texter om texten är tillräckligt stor. God kontrast och logisk layout ökar läsbarheten.

Resten har så pass nedsatt syn att de behöver använda anpassningar av något slag. Man kan läsa tryckt punktskrift, lyssna på cd eller låta någon läsa upp text åt sig. Det går också att via dator lyssna på syntetiskt tal eller läsa punktskrift via dator.

Många olika vägar för att anpassa har organiserats i samhället. De fungerar mer eller mindre bra. 10.000 personer prenumererar på dagstidning på cd och 25.000 personer har cd-spelare som bidragsberättigat hjälpmedel.

Gränsen mellan gravt och lindrigt synskadade är flytande. Många kan läsa korta tryckta meddelanden, men måste använda andra medier för längre texter.

Även vanliga texter kan läsas av synsvaga men kan kräva särskild övning och särskilda hjälpmedel.

Tänk före produktion

Den som vill sprida sitt budskap måste tänka på att anpassa det till många. Den tryckta versionen ska ha lättläst layout. Andra medier som Daisy- och/eller punktversioner ska vara ett naturligt led i produktionen. Det måste åtminstone finnas en beredskap om efterfrågan uppstår. Ange på trycksaken att den finns på andra medier.