Bengt Lindqvist går längst fram i ett demonstrationståg på 1970-talet. Bilden är svartvit och demonstranterna bär ett stort plakat som det står De Blindas förening på. Bengt Linqvist bär jeansjacka och blommig skjorta.
Bengt Lindqvist gick i De Blindas Förenings demonstrationståg 1976 i Kungsträdgården.

Vår hyllning till dig, Bengt!

Bengt Lindqvist fyllde 80 år 2016. Här är förbundsordförande Håkan Thomssons och hela Synskadades Riksförbunds hyllning som publicerades tidigare i år. Bengt Lindqvist avled den 3 december.

Nyligen uppnådde Bengt Lindqvist den hedervärda åldern av 80 år. Bengt har gjort viktiga avtryck. Dels inom organisationen SRF, men även ute i landet och i världen.
Under en tioårsperiod, 1975–1985, ledde Bengt vår organisation som förbundsordförande. Det var ett mycket viktigt skede i organisationens historia.

När Bengt tog vid hette vi De Blindas Förening. En organisation som hade funnits sedan 1889 och som redan tidigare hade genomgått successiva förändringar. Det är väl det som kännetecknar en stark och livaktig organisation – att man klarar av att förändras med tiden och samhället.

Vi kan skatta oss lyckliga att en man med Bengts engagemang och kaliber var redo att stå i spetsen för omorganisationen från De Blindas Förening till Synskadades Riksförbund. Det var inte bara en organisatorisk fråga utan i allra högsta grad en fråga om förbundets innehåll och framtida inriktning. Tidigare hade organisationen, i brist på samhällets engagemang, själva organiserat stöd till personer med synnedsättning i landet. Men rollen som serviceorganisation ville man bort ifrån. Tiderna hade förändrats och med det även handikappbegreppet. Bengt såg nya möjligheter till påverkan.

Bengt hade en tydlig politisk begåvning, både som talare och ledare. Det kom till uttryck inte minst i det genomgripande och demokratiska arbetssätt han ledde vid framtagandet av ett helt nytt principprogram för SRF. Under hans tid förflyttades tyngdpunkten i verksamheten till det intressepolitiska påverkansarbetet, som än idag är ledande inom organisationen.

Att Bengts djupa engagemang och varma personlighet skulle uppmärksammas genom hans omfattande intressepolitiska samarbeten, var kanske inte så konstigt. Bengt gick vidare till politiska uppdrag i riksdag och regering, och senare inom FN.
Vi ser dig, Bengt, som vår stigfinnare, inspiratör och förebild.

Håkan Thomsson
Förbundsordförande