Tre miljoner till ögonforskning

30 ledande ögonforskare delar på 3 miljoner kronor.

– I Sverige bedrivs ögonforskning på internationell toppnivå men behovet av forskningsmedel inom ögon- och synforskning är fortsatt stort, säger Ögonfondens ordförande professor Stefan Seregard.

Några projekt som Ögonfonden bidrar till:
Professor Sten Andréassons forskning om ärftliga näthinnesjukdomar. Professor Malin Malmsjö som forskar om tumörer kring ögat. Bägge är verksamma i Lund.

Professor Anders Kvanta vid Sankt Eriks Ögonsjukhus/Karolinska Institutet undersöker hur stamcellsbehandling kan bromsa åldersförändringar i gula fläcken, makuladegeneration.

Ögonfonden satsar i år även forskning om glaukom (grön starr), grå starr, hornhinnans sjukdomar, diabetesförändringar i ögat och ögonsjukdomar hos barn.
Forskningsbidragen delas ut på Ögats Dag i Göteborg den 12 oktober.

 

Ögonfonden har som ändamål att främja och initiera vetenskaplig ögon- och synforskning i syfte att förebygga och behandla ögonsjukdomar samt att effektivt utnyttja kvarvarande synförmåga. I Ögonfonden ingår Synskadades Riksförbund, Sveriges Ögonläkarförening och Optikerförbundet.