Aktion för stark tillgänglighetslag

Måndagen den 6 mars klockan 12.00 demonstrerar den europeiska funktionshindersrörelsen utanför Europaparlamentet i Bryssel (Place du Luxembourg). Aktionen gäller beslutet om EU:s tillgänglighetslag som är i ett avgörande skede.

Den europeiska funktionshinderrörelsen uppmanar EU-parlamentet att fatta beslut om en tillgänglighetslag som rejält förbättrar läget för personer med funktionsnedsättning och för äldre EU-medborgare.

En av parollerna under måndagens aktion lyder:

Miljontals människor i Europa kan inte ta del varor och tjänster som för andra är självklara. Till exempel att ta ut pengar i en bankomat, besöka en offentlig byggnad, åka tunnelbana och köpa en biljett. #AccessibilityAct 

Länk till ytterligare upplysningar om aktionen på engelska.

Flygblad på svenska om aktionen.