En man med vit käpp står vid ett övergångsställe utan trafikljus.

Dålig syn hos svenska bilister

Över en miljon svenska bilister kör med trafikfarlig syn. Samtidigt vågar var tredje synskadad inte gå ut själv på grund av att det känns för otryggt.

– En bil som framförs i hög hastighet är livsfarligt. Om föraren inte har förutsättningar för att framföra den är det naturligtvis en risk för alla runt omkring, säger Håkan Thomsson, ordförande Synskadades Riksförbund.

Synbesiktningen, ett samarbete mellan Bilprovningen och Synoptik, gör varje år en undersökning om svenska bilisters syn. 2016 visade resultatet att 1,3 miljoner svenskar kör med trafikfarlig syn. 750 000 av dessa personer ser så dåligt att de inte skulle fått körkort med den syn de har i dag.

En lösning, enligt socialdemokratiske riksdagsledamoten Leif Pettersson (S), trafikutskottet, är att införa syntester i samband med att bilförare förnyar sitt körkort från 45 års ålder. Synskadades Riksförbund ställer sig positivt till förslaget. En Sifoundersökning från 2015 på uppdrag av Synskadades Riksförbund visade att en större trygghet i trafiken kan skapa bättre förutsättningar för personer med synnedsättning i vardagen.

– Man ska kunna lita på att samhället gör vad det kan för att hålla en god trafiksäkerhet för personer med synnedsättning, säger Håkan Thomsson.

Läs mer i Dagens Samhälle.