Victoria Öjefors Quinn har brunt axellångt hår och bär en vit tröja och blårandig halsduk.
Victoria Öjefors Quinn (första vice ordförande i Synskadades Riksförbunds styrelse) anmälde Västra Götalandsregionen till Diskrimineringsombudsmannen.

DO: Körkortskrav för tolkar inte diskriminerande

Västra Götalandsregionens krav på att alla tolkar ska ha körkort räknas inte som diskriminering. Det har DO (Diskrimineringsombudsmannen) kommit fram till efter en utredning.

Victoria Öjefors Quinn anmälde Västra Götalandsregionen till DO för deras nya körkortskrav för alla tolkar. Victoria har tidigare jobbat som skrivtolk i Göteborg och var då anställd av ett företag som gör uppdrag åt Västra Götalandsregionen. Men i en ny upphandling krävde regionen att alla tolkar skulle ha körkort. Victoria Öjefors Quinn har en synnedsättning och kan därför inte ta körkort. Hon tyckte att reglerna var diskriminerande.

Läs mer här: DO-anmälde krav på körkort: "Helt irrelevant och orättvist"

Victoria menade att hon har kunnat utföra uppdragen ändå, och har löst transporten genom att åka kollektivt eller att samåka med en kollega. Hennes arbetsgivare är också kritisk till kravet på körkort.
Regionen har bland annat svarat att "Till flera av våra uppdrag måste man åka bil till tolkstället då det inte går att nå med kollektivtrafik, eller att tidtabellen inte överensstämmer med start och sluttid för tolkuppdraget."

Nu har DO kommit fram till att Västra Götalandsregionen inte har gjort sig skyldig till någon diskriminering i detta fall. Eftersom regionen inte är arbetsgivare för dem som påverkats av kraven, utan bara upphandlar tjänsten, aktualiseras inte lagen om diskriminering, skriver DO. Situationen täcks heller inte av någon annan bestämmelse. Men samtidigt så bedömer DO att kravet på körkort riskerar att leda till diskriminering som har samband med funktionsnedsättning.