En person med en vit käpp känner efter vad trottoarkanten är.  På marken ligger höstgula löv.
Många synskadade avstår från att gå ut på egen hand utan seende sällskap.

En fjärdedel stannar hemma

25 procent av medlemmarna i Synskadades Riksförbund är utomhus på egen hand mindre än en gång i månaden.

Söndagen den 15 oktober uppmärksammas den Vita Käppens dag på många håll i världen.
En färsk Sifoundersökning visar att 39 procent av medlemmarna i Synskadades Riksförbund aldrig reser utan seende sällskap i kollektivtrafiken. Det är för obehagligt och otryggt att resa ensam.
– Med fler och bättre hållplatsutrop på stationer, perronger, hållplatser och i fordonen kan fler resa kollektivt, säger förbundsordföranden Håkan Thomsson, Synskadades Riksförbund.

Mer ledsagning på stationer, knutpunkter och hållplatser skulle underlätta resandet för synskadade.

För ökad trygghet i gatumiljön anser medlemmarna att det krävs:

• Att gångtrafiken skiljs bättre från bil- och cykeltrafiken.

• Att övergångsställen blir mer tillgängliga.

I samband med Vita Käppens dag den 15 oktober granskar flera distrikt och lokalföreningar i Synskadades Riksförbund närmiljön.

Länk till kalendariet

Länk till Sifoundersökning bland synskadade, Upplevelser av trafiksituationer, Synskadades Riksförbund 2017.