"EU-siffror av andelen anställda med funktionsnedsättning är för ljusa"

EU:s statistik över andelen personer med funktionsnedsättning som har ett arbete är allt för optimistisk. Det menar European Disability Forum (EDF) som den 18 februari belyste området på en konferens på Malta.

Enligt EU:s myndighet för statistik, Eurostat är över häften av alla med funktionsnedsättning arbetslösa.
Experter som medverkade under maltamötet anser att Eurostats siffror är allt för ljusa.

Många funktionshindrade är helt osynliga i statistiken, menar EDF.
Mest osynliga är kvinnor som är dubbelt diskriminerade på grund av kön och funktionsnedsättning.

Ana Pelaez har det mörka håret uppsatt. Hon har en vit pikétröja och en mikrofon som hon talar i.

Ordföranden i EDF:s kvinnokommitté Ana Pelaez (bilden) från den spanska blindorganisationen ONCE berättade att endast ett av fyra jobb för personer med funktionsnedsättning i Spanien går till en kvinna.
Kvinnor med funktionsnedsättning har ofta även de sämst betalda och mest otrygga jobben.

Länk till pressmeddelande från EDF.

Länk till Eurostats arbetslöshetsstatistik för personer med funktionsnedsättning.