Färdtjänstens betyg bland resenärerna går ner

90 procent av färdtjänstresenärerna är nöjda med sin senaste resa. – Vi ser att nöjdheten är fortsatt hög, men att det finns en nedåtgående trend, säger projektledare Mattias Andersson på Svensk Kollektivtrafik.

De senaste fem åren har resenärernas nöjdhet med resorna minskat från 92 till 90 procent. Det visar Svensk Kollektivtrafiks årliga mätning av resenärernas nöjdhet med färdtjänst och sjukresor.

Andelen nöjda är genomgående lägre bland de som reser dagligen jämfört med dem som reser mer sällan. Yngre som reser dagligen är betydligt mindre nöjda än genomsnittet. Det skiljer sig nio procentenheter i nöjdhet mellan yngre som reser dagligen och genomsnittet.

Mattias Andersson tror att vissa grupper inte är lika nöjda och bland dem kan personer med synnedsättning finnas.
– Vi ska titta mer på vissa grupper och lyfta resultaten ur ett funktionshinderperspektiv, säger Mattias Andersson.

Den årliga mätningen omfattar 40 000 resenärer från 15 år och uppåt.
Med blicken längre fram i tiden till år 2035 beräknas nöjdheten ha minskat med 10 procent från dagens 90 procent ner till 80 procent.

I undersökningen utfrågas resenären om den resa den gjorde dagen innan. 64 procent av de svarande är kvinnor. 69 procent är 70 år eller äldre.

Länk till rapporten från Svensk Kollektivtrafik 

 

Jimmy Pettersson och ledarhunden Helix på Stockholms central. Jimmy har svart skinnjacka och hatt. Helix är en svart labrador som sitter och vilar.

Jimmy Pettersson intressepolitisk handläggare på Synskadades Riksförbund kommenterar Svensk Kollektivtrafiks mätning:

Redan tidigare år kan man konstatera att exempelvis personer i yrkesverksam ålder är mer missnöjda än övriga. Det hade varit intressant att få resultatet nedbrutet på olika grupper. Svensk Kollektivtrafik konstaterar att det finns skillnader mellan olika funktionsnedsättningar. Vi vill veta hur resultatet ser ut för olika funktionsnedsättningar. 

Det finns många brister i undersökningen. En brist är att man endast ställer frågor på den senaste resan och att frågorna inte täcker in alla dimensioner. Intressant är att också den totala nöjdheten faktiskt sjunkit under senare år. Även om det bara är med några procent, så tyder det på något.

Svensk Kollektivtrafik har aviserat att de vill förändra rapporten när det handlar om vilka frågor som ställs. SRF är positiva till det och har påtalat att vi vill delta i arbetet.