Iphone med Voiceoverinställningar öppet.

Voiceover läser siffror fel

En allvarlig bugg drabbar svenska användare av Voiceover på Ipad och Iphone. Sedan i förra veckan läses siffror på ett felaktigt sätt i vissa situationer.

Buggen, som endast verkar beröra användare som använder svenska talsynteser, gör att sifferuttryck som är större än tiotusen och består av ett mellanslag samt av en decimal läses felaktigt under vissa omständigheter. Även andra tal kan eventuellt läsas felaktigt. 

Detta kan till exempel göra att saldot på ditt bankkonto kan läsas felaktigt. För att kontrollera siffror kan man använda funktionen Ord i rotorn för att på så vis få siffrorna upplästa. En annan tillfällig lösning kan vara att använda ett annat språk än svenska på talsyntesen. Språk kan läggas till under Voiceoverinställningarna.

Alla svenska talsynteser är påverkade och beror troligen på ett fel i version 10.3.2 av operativsystemet Ios. Användare av puntkskrift påverkas inte.

Felet är rapporterat till Apples team för tillgänglighet.