Händer på punktskriftsbok

Grönt ljus för Marrakechfördraget

Ett EU-beslut är äntligen fattat om Marrakechfördraget. Nu ska det bli möjligt för personer med synnedsättning och personer med lässvårigheter att låna böcker från andra länder.

Det är EU-parlamentet, medlemsländerna i rådet och EU-kommissionen som nu har kommit till ett beslut efter en lång och utdragen process. Marrakechfördraget ger undantag i upphovsrätten för böcker som är anpassade till blinda och synskadade.
EU:s pressmeddelande om beslutet.

Detta kommer att göra det enklare för blinda och synskadade i Sverige att få tillgång till böcker på till exempel engelska, men den stora förbättringen väntas att ske i fattiga länderna där de flesta synskadade finns. Länder som Brasilien eller Indien där många talar gamla kolonialspråk kommer nu att få tillgång till böcker från EU.

– Det är mycket positivt att EU äntligen beslutat sig för att påbörja en process som ska leda till att Marrakechavtalet ratificeras. Nu är det viktigt att varje EU-land antar en lag som innebär att böcker får överföras till för synskadade läsbara media utan upphovsrättsliga avgifter, säger SRF:s förbundsordförande Håkan Thomsson i en kommentar.

EBU, European Blind Union, den europeiska synskadeunionen, har tidigare hyst stor oro för att ett urvattnat förslag ska vinna laga kraft och inte förbättra synskadades tillgång på böcker. Men nu skriver i ett pressmeddelande att de är nöjda och firar överenskommelsen i beslutet. Läs pressmeddelandet här.

EBU är dock kritiska till en del av beslutet. Organisationer och bibliotek kan nu bli tvugna att betala för att få distribuera dessa böcker. Detta trots att man har kunnat visa att det inte skulle innebära någon skada för rättighetsinnehavarna.

Miljöpartiets EU-parlamentariker Max Andersson har varit parlamentets ansvariga i förhandlingarna. Han är nöjd med resultatet, som beskrivs som en kompromiss.
– Trots hårt motstånd från vissa medlemsländer lyckades vi säkra det centrala i Marrakechfördraget, nämligen att böcker för blinda och synskadade ska kunna spridas över landsgränserna. Det här är ett framsteg för blinda och synskadade världen över, säger han i ett pressmeddelande.

Nu ska en process påbörjas i varje medlemsland för att fördraget ska kunna bli till nationell lag. Sedan kan EU gå vidare och ratificera fördraget, och det innebär att det gränsöverskridande utbytet av böcker kan starta.

Läs mer här.