En kvinna håller händerna på en bilratt. Bilden är tagen snett bakifrån och delar av instrumentpanelen syns.

DO-anmälan gav resultat

Victoria Öjefors Quinn anmälde Västra Götalandsregionen till DO för diskriminering. Nu ska regionen ändra sina regler.

Vi har tidigare berättat om Victoria Öjefors Quinn som anmälde Västra Götalandsregionen till DO (diskrimineringsombudsmannen) för deras körkortskrav. Victoria har tidigare jobbat som skrivtolk i Göteborg och var då anställd av ett företag som gör uppdrag åt Västra Götalandsregionen. I en ny upphandling krävde regionen att alla tolkar skulle ha körkort. Victoria Öjefors Quinn, som har en synnedsättning och därför inte kan ta körkort, tyckte att reglerna var diskriminerande och anmälde.
Läs mer här: DO-anmälde körkortskrav för tolkar

DO granskade ärendet och konstaterade att ingen diskriminering skett eftersom regionen inte är arbetsgivare, utan bara upphandlar tjänsten. DO menade däremot att upphandlingsreglerna i förlängningen kan leda till diskriminering.
Läs mer här: DO: körkortskrav för tolkar inte diskriminerande

Nu har regionen bestämt att reglerna ska ändras. I nästa upphandling ska körkortskravet tas bort.
– Det behövs inte när vi upphandlar en tjänst. Hur tolkarna tar sig dit behöver vi inte lägga oss i. Däremot så har vi krav på körkort för de tolkar som är anställda av oss direkt. Vi har uppdrag över hela länet och de behöver kunna ta sig snabbt till olika platser, säger Mats Larsson, kommunikationschef på Västra Götalandsregionen.

Var det DO-anmälan som gjorde att ni ändrade ställning?
– Ja, det kan man verkligen säga. Vi vill verkligen inte diskriminera någon och hade tidigare inte förutsatt att någon skulle bli drabbad av upphandlingsreglerna. Vi är tacksamma för anmälningen på det sättet, eftersom vi nu har kunna ställa det till rätta, säger Mats Larsson.

Victoria Öjefors Quinn är positiv över beskedet att reglerna ska ändras:
– Självklart är jag glad över att Västra Götaland bestämt sig för att ta bort körkortskravet vid nästa tolkupphandling! Som skrivtolk är jag anlitad för att skrivtolka- inte för att köra bil. Tycker däremot att det är märkligt att man vidhåller att en tolk som är anställd direkt av regionen måste kunna köra bil. DO har ju pekat på att just det kan betraktas som diskriminering.